Kas ir alternatīva paaudze

Kas ir paaudzes maiņa?

paaudzes maiņa ir bioloģisks process, kas notiek dažās organismu, piemēram, augu un aļģu, grupās, kurās notiek pārmaiņas starp divām atšķirīgām dzīves cikla fāzēm: haploīda fāze un diploīdā fāze.

dzīves cikla fāzes

Organismu dzīves ciklā, kuriem ir paaudzes maiņa, ir divas galvenās fāzes:

haploid fāze

Haploīdā fāzē ķermenim ir tikai viens hromosomu komplekts, ti, tā ģenētisko materiālu attēlo ar vienu hromosomas kopiju. Šo fāzi sauc par gametofītu un ir atbildīga par gametu ražošanu, seksa šūnām, kas apvienojas reprodukcijas laikā.

diploīdā fāze

Diploīdā fāzē ķermenim ir divi hromosomu komplekti, tas ir, tā ģenētisko materiālu attēlo divi katras hromosomas eksemplāri. Šo fāzi sauc par sporofītu un ir atbildīga par sporu veidošanos, struktūrām, kas radīs jaunus haploīdus indivīdus.

maiņa starp fāzēm

paaudzes maiņa notiek, ja notiek pārmaiņus starp haploīdu un diploīdām fāzēm gar ķermeņa dzīves ciklu. Piemēram, augos haploīdu fāzi attēlo gametofīts, kas ražo haploīdu gametas. Šīs gametes apvienojas reprodukcijas laikā, veidojot diploīdu zigotu, kas attīstās diploīdā fāzē, ko attēlo sporofīts. Sporofīts, savukārt, rada haploīdu sporas, kas radīs jaunus gametofītus.

paaudzes maiņas nozīme

paaudzes maiņa ir svarīga to organismu reprodukcijai un izdzīvošanai, kas to uzrāda. Tas ļauj kombinēt dažādu indivīdu ģenētisko materiālu, palielinot sugas ģenētisko mainīgumu. Turklāt paaudzes maiņa arī ļauj pielāgoties dažādiem vides apstākļiem, jo ​​haploīdu un diploīdu fāzēm var būt atšķirīgas īpašības.

paaudzes piemēri mainīgiem organismiem

Daži organismu piemēri, kuriem ir paaudzes maiņa, ir:

  • Augi, piemēram, sūnas, papardes un angiosperms;
  • aļģes, piemēram, zaļās aļģes un brūnās aļģes;
  • Sēnītes, piemēram, sēnes.
  • Šiem organismiem ir sarežģīti dzīves cikli, kuros ir galvenā loma paaudzes maiņai.

    Secinājums

    paaudzes maiņa ir bioloģiskais process, kas atrodas dažās organismu grupās, piemēram, augos, aļģēs un sēnītes. Šis process ietver pārmaiņu starp dzīves cikla haploīdu un diploīdo fāzēm, ļaujot šo organismu reprodukciju un pielāgošanu. Tā ir aizraujoša un svarīga bioloģijas izpētes tēma.