Kas ir CNS SUS

Kas ir CNS SUS?

CNS SUS vai Vienotās veselības sistēmas Nacionālā veselības padome ir pastāvīga un pārdomāta koleģiāla institūcija, kas darbojas Veselības ministrijā. Tā tika izveidota ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību sabiedrības veselības politikā un sociālajā jomā Sus kontrole.

CNS SUS funkcijas

CNS Sus ir vairākas svarīgas funkcijas, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību vienotās veselības sistēmas pārvaldībā. Dažas no šīm funkcijām ietver:

 • formulēt stratēģijas un kontrolēt valsts veselības politikas izpildi;
 • Uzraugiet, novērtējiet un uzraudzīt veselības darbības un pakalpojumus;
 • Izveidojiet vadlīnijas sabiedrības līdzdalībai SUS pārvaldībā;
 • Veicināt artikulāciju starp dažādām veselībai iesaistītajām nozarēm;
 • Veiciet nacionālās veselības konferences;
 • Sagatavojiet un apstipriniet CNS SUS;
 • Iekšējie noteikumi

 • Cita starpā.
 • CNS SUS COMPUSITION

  CNS Sus veido valdības pārstāvji, veselības aprūpes darbinieki un SUS lietotāji. Lietotāju pārstāvji tiek izvēlēti ar tiešām vēlēšanām, kas notiek pašvaldību, valsts un nacionālās veselības konferencēs.

  Nacionālo veselības padomi vada lietotāju pārstāvis, kuru ievēl citi konsultanti. Turklāt CNS Sus ir izpildsekretārs, kurš ir atbildīgs par padomes darbību atbalstīšanu.

  CNS SUS

  nozīme

  CNS Sus spēlē galveno lomu, garantējot tiesības uz veselību Brazīlijā. Piedaloties sabiedrībai veselības politikas formulēšanā un kontrolē, padome veicina godīgāku, vienlīdzīgu un efektīvu veselības sistēmu.

  Turklāt CNS Sus ir atbildīga arī par pārredzamības un atbildības veicināšanu SUS pārvaldībā, ļaujot iedzīvotājiem uzraudzīt un uzraudzīt veselības un resursus veselībai.

  Tāpēc CNS SUS ir svarīgs līdzeklis demokrātijas un veselības veicināšanas stiprināšanai Brazīlijā.