Kas ir hidroelektrostacijas

Kas ir hidroelektrostacijas?

Hidroelektrostacijas ir instalācijas, kurās elektrības ražošanai tiek izmantots ūdens stiprums. Tie ir iebūvēti upēs vai ūdenskritumos, kur ūdens ir saspringts un pēc tam atbrīvots ar lielu ātrumu, lai pārvietotu turbīnas, kas virza elektriskos ģeneratorus.

Kā darbojas hidroelektrostacijas?

Hidroelektrostacija darbojas šādi:

 • Ūdens tiek aizsprostots rezervuārā, veidojot mākslīgu ezeru;
 • Ja nepieciešams, ūdens izdalās caur plūdiem;
 • Ūdens ātrgaitas laikā pārvieto turbīnas;
 • Turbīnas virza elektriskos ģeneratorus;
 • Ģenerētā elektrība tiek pārsūtīta uz izplatīšanas tīkliem.
 • Hidroelektrostaciju priekšrocības

  Hidroelektrostacijām ir vairākas priekšrocības, piemēram:

  • Tīra un atjaunojamās enerģijas ražošana;
  • Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana;
  • Ūdens plūsmas kontrole, izvairoties no plūdiem un žāvēta;
  • Ūdens uzglabāšana cilvēku piegādei un apūdeņošanai;
  • Ieguldījums ekonomiskajā un sociālajā attīstībā.

  hidroelektrostaciju ietekme uz vidi

  Neskatoties uz priekšrocībām, hidroelektrostacijas var izraisīt arī būtisku ietekmi uz vidi. Daži no galvenajiem ietekmēm ir:

  • upju un ūdens ekosistēmas kursa maiņa;
  • Riverside kopienu un pamatiedzīvotāju pārvietošana;
  • Dabisko dzīvotņu un bioloģiskās daudzveidības zaudēšana;
  • Siltumnīcefekta gāzu emisija, sadalot iegremdētās organiskās vielas;
  • Nokrišņu un vietējā klimata maiņa.

  Ir svarīgi, lai hidroelektrostacijas tiktu plānotas un darbinātas ilgtspējīgā veidā, samazinot vides un sociālo ietekmi.


  Hidroelektrostaciju veidi

  GENERATION ietilpība

  Uzziniet vairāk par hidroelektriskiem augiem

  Avots: Brazīlijas Vides institūts un atjaunojamie dabas resursi

  Hidroelektrostacijas Šīs ir iekārtas, kurās elektrības ražošanai tiek izmantota ūdens izturība.

  Uzziniet vairāk par hidroelektrostaciju darbību un to ietekmi uz vidi.

  Skatiet, ko cilvēki saka par hidroelektrostacijām.

  Atklājiet dažādus hidroelektrostaciju veidus un to ģenerēšanas iespējas.

  Hidroelektrostacijas attēls.

  bieži uzdotos jautājumus par hidroelektrostacijām:

  Atrodiet hidroelektrostacijas tuvu savai atrašanās vietai.

  Detalizēta informācija par hidroelektrostacijām.

  Bieži jautāti hidroelektrostacijas:

  Jaunākās ziņas par hidroelektrostacijām.

  Attēli, kas saistīti ar hidroelektriskiem augiem.

  Piedāvātais video: “Kā darbojas hidroelektrostacija”.

  Galvenās ziņas par hidroelektrostacijām.

  Tīras enerģijas receptes: hidroelektrostaciju loma.

  nodarbinātības iespējas hidroelektrostaciju jomā.

  Skatiet, ko cilvēki komentē Twitter hidroelektrostacijās.

  Skatīt vairāk tweets par hidroelektrostacijām.

  Atrodiet vairāk rezultātu par hidroelektrostacijām.

  Skatīt vairāk rezultātu par hidroelektrostacijām.

  Meklēšana, kas saistīta ar hidroelektrostacijām.

  AD, kas saistīta ar hidroelektrostacijām.

  AD, kas saistīti ar hidroelektrostacijām.

  Skatīt vairāk informācijas par hidroelektrostacijām interaktīvā karuselī.

  notikumi, kas saistīti ar hidroelektrostacijām.

  Atrodiet viesnīcas netālu no hidroelektrostacijām.

  lidojumi galamērķiem netālu no hidroelektrostacijām.

  nodarbinātības iespējas hidroelektrostaciju jomā.

  Hidroelektrostacijas adreses.

  Produkti, kas saistīti ar hidroelektrostacijām.

  Populāri produkti, kas saistīti ar hidroelektrostacijām.

  Produktu reklāmas, kas saistītas ar hidroelektrostacijām.

  rezervuāru rūpnīca Augstais
  Ūdens rūpnīca zems
  uzkrāšanās iekārta vidējais