Kas ir pamata veselības aprūpe

Kas ir primārā veselības aprūpe?

Primārā veselības aprūpe ir veselības aprūpes līmenis, kura mērķis ir nodrošināt primāro un profilaktisko aprūpi iedzīvotājiem. Pazīstams arī kā primārā aprūpe, tas tiek uzskatīts par vārtiem uz veselības sistēmu un ir atbildīgs par lielāko daļu sabiedrības veselības problēmu risināšanu.

Primārās veselības aprūpes nozīme

Primārajai veselības aprūpei ir galvenā loma veselības veicināšanā un slimību profilaksē. Tā cenšas pilnībā apmierināt iedzīvotāju veselības vajadzības, ņemot vērā ne tikai slimību ārstēšanu, bet arī labklājības veicināšanu un slimību novēršanu.

Turklāt primārā veselības aprūpe ir atbildīga par veselības aprūpes koordinēšanu, nodrošinot aprūpes un integrācijas nepārtrauktību starp dažādiem aprūpes līmeņiem. Tas ir arī atbildīgs par pacientu vadīšanu par veselības pakalpojumu pareizu izmantošanu un vajadzības gadījumā viņu pārsūtīšanu citiem speciālistiem un pakalpojumiem.

Veselības aprūpes pamata galvenās iezīmes

Primārajai veselības aprūpei ir dažas īpašības, kas to atšķir no citiem aprūpes līmeņiem. Starp galvenajiem ir:

 • Uz personu vērsta pieeja: aprūpe ir individualizēta un apsver katra pacienta vajadzības un īpatnības;
 • Integritāte: cenšas visaptveroši un integrētā veidā apmierināt visas iedzīvotāju veselības vajadzības;
 • Ilgstinalitāte: nodibina pastāvīgu saistību starp veselības speciālistu un pacientu, sekojot tam laika gaitā;
 • Aprūpes koordinācija: garantē artikulāciju starp dažādiem veselības pakalpojumiem, izvairoties no aprūpes sadrumstalotības;
 • Veselības profilakse un veicināšana: prioritāte tiek noteikta slimību profilakses darbības un labklājības veicināšana;
 • Rezolūcija: cenšas atrisināt lielāko daļu iedzīvotāju veselības problēmu, izvairoties no nevajadzīgiem nosūtījumiem;
 • Universālā piekļuve: cenšas nodrošināt taisnīgu piekļuvi veselības dienestiem bez diskriminācijas;
 • Sabiedrības līdzdalība: ietver aktīvu sabiedrības līdzdalību veselības pakalpojumu plānošanā un pārvaldībā.
 • Primārās veselības aprūpes ieguvumi

  Primārā veselības aprūpe ir vairākas priekšrocības gan indivīdiem, gan sabiedrībai kopumā. Starp galvenajiem ir:

  • Veselības veicināšana un slimību profilakse;
  • saslimstības un mirstības samazināšana;
  • Slimības agrīna atklāšana;
  • Pareiza un savlaicīga ārstēšana;
  • Veselības izmaksu samazināšana;
  • Lielāka lietotāju apmierinātība;
  • Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

  Secinājums

  Primārajai veselības aprūpei ir galvenā loma veselības veicināšanā un slimību profilaksē. Tas ir atbildīgs par primārās un profilaktiskās aprūpes piedāvāšanu iedzīvotājiem, pilnībā apmierinot viņu vajadzības un koordinējot veselības aprūpi. Primārajai aprūpei ir vairākas priekšrocības gan indivīdiem, gan sabiedrībai, kas veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.