Ko MEC nozīmē izglītībā

Ko MEC nozīmē izglītībā?

MEC, Izglītības ministrijas saīsinājums, ir Brazīlijas valdības pamatteksts, kas atbild par izglītību saistītu valsts politikas formulēšanu un ieviešanu valstī. Tam ir galvenā loma mācīšanas kvalitātes nodrošināšanā un Brazīlijas izglītības sistēmas attīstībā.

MEC funkcijas

MEC ir vairāki attiecinājumi un atbildība, no kuriem mēs varam izcelt:

 • Izglītības politikas sagatavošana un īstenošana;
 • Izglītības regulēšana un uzraudzība visos līmeņos, sākot no agrīnās bērnības izglītības līdz augstākajai izglītībai;
 • Izglītības kvalitātes novērtēšana un uzraudzība;
 • Mācību programmas vadlīniju formulēšana;
 • Finansēšana un atbalsts izglītības programmām un projektiem;
 • Nacionālās vidusskolas eksāmena (ENEM) un citu atlases procesu koordinācija;
 • Noteikumu un vadlīniju izveidošana skolotāju apmācībai;
 • Izglītības iestāžu regulēšana un uzraudzība;
 • Iekļaušanas un vienlīdzīgu iespēju veicināšana izglītībā;
 • Cita starpā.
 • MEC nozīme izglītībā

  MEC ir galvenā loma, nodrošinot izglītības kvalitāti Brazīlijā. Ar savu politiku un darbībām tā cenšas veicināt izglītības uzlabošanos visos valsts reģionos, samazinot nevienlīdzību un nodrošinot ikviena piekļuvi kvalitatīvai izglītībai.

  Turklāt MEC ir atbildīgs arī par izglītības iestāžu regulēšanu un pārraudzību, nodrošinot, ka tās atbilst nepieciešamajām prasībām, lai piedāvātu kvalitatīvu izglītību, un ka tās ir saskaņā ar izglītības likumiem un normām.

  Citi orgāni, kas saistīti ar izglītību

  Papildus MEC ir arī citas struktūras un vienības, kurām ir arī nozīmīga loma Brazīlijas izglītībā, piemēram:

  • Nacionālā izglītības padome (CNE);
  • Augstākās izglītības personāla uzlabošanas fonda koordinācija (apmetņi);
  • Fonda Nacionālais izglītības pētījumu un pētījumu institūts Anísio Teixeira (INEP);
  • Valsts un pašvaldību izglītības padomes;
  • Cita starpā.

  Šīs institūcijas darbojas kopā ar MEC, meklējot izglītības uzlabošanu valstī, katra ar saviem īpašajiem attiecinājumiem.

  Secinājums

  MEC spēlē galveno lomu Brazīlijas izglītībā, kas ir atbildīga par valsts politikas formulēšanu un īstenošanu, mācīšanas regulēšanu un pārraudzību, kvalitātes un vienlīdzīgu iespēju veicināšanu izglītībā, starp citiem attiecinājumiem. Tieši caur MEC un citu saistīto struktūru darbu cenšas nodrošināt kvalitatīvu izglītību visiem brazīliešiem.