Ko nozīmē būt neatņemamam

Ko nozīmē būt veselam?

Būt neskartai ir būtiska vērtība, kas jāaudzē visiem cilvēkiem. Integritāte ir saistīta ar godīgumu, ētiku un saskaņotību indivīda darbībās un uzvedībā.

Integritātes nozīme

Integritāte ir būtiska veselīgu un profesionālu attiecību veidošanai. Kad cilvēks ir neskarts, viņš sniedz uzticību un uzticamību, kas ir būtiska, lai izveidotu partnerības un gūtu cieņu pret citiem.

Turklāt integritāte ir stabils taisnīgas un ētiskas sabiedrības celtniecībai. Pilnīgi cilvēki ir tie, kas rīkojas atbilstoši saviem principiem un vērtībām, pat ja neviens to neievēro. Viņi spēj pieņemt sarežģītus lēmumus un uzņemties pienākumus par savu rīcību.

neskartas personas īpašības

Neskartam cilvēkam ir dažas pārsteidzošas īpašības, piemēram:

 • Godīgums: rīkojieties ar sirsnību un patiesību, izvairoties no meliem un maldinājumiem;
 • ētika: ievērojot morāles principus un ētiskās vērtības visās situācijās;
 • Saskaņotība: rīkojieties atbilstoši sludinātajam, saglabājot konsekventu pozu;
 • Caurspīdīgums: esiet skaidrs un caurspīdīgs starppersonu attiecībās;
 • Atbildība: uzņemieties savas darbības sekas;
 • Cieņa: izturieties pret cilvēkiem ar apsvērumiem un cieņu;
 • Justice: rīkoties taisnīgi un objektīvi;
 • Empātija: ielieciet sevi otra kurpēs un izprotiet savas vajadzības un jūtas.
 • Kā attīstīt integritāti?

  Integritāte nav fiksēta personības iezīme, bet gan prasme, ko var attīstīt visu mūžu. Daži integritātes kultivēšanas padomi ir:

  • Pārdomājiet savas vērtības un principus;
  • Pieņemiet lēmumus, pamatojoties uz ētiku un godīgumu;
  • Uzņemieties atbildību par savu rīcību;
  • Vienmēr meklējiet saskaņotību starp diskursu un praksi;
  • izturieties pret cilvēkiem ar cieņu un empātiju;
  • Pastāvīgi meklē pašnozari un personīgu uzlabojumu.

  Integritāte ir vērtība, kas katru dienu jāaudzē. Rīkojoties pilnā veidā, jūs ieguldīsit labākas, taisnīgākas un ētiskas pasaules celtniecībā.

  Atsauces:

 • https://www.signates.com.br/integrity/
 • https://www.diciooinformal.com.br/%C3%ADNTEGRO/