Ko nozīmē domāšana

Ko nozīmē domāšana?

Doma ir garīga darbība, kas ietver spēju apstrādāt informāciju, veidot idejas, jēdzienus un argumentāciju. Tā ir būtiska izziņas funkcija mūsu ikdienas dzīvē, jo tā ļauj mums izprast apkārtējo pasauli, pieņemt lēmumus, atrisināt problēmas un izteikt savu viedokli.

Kā doma darbojas?

Doma ietver dažādus garīgos procesus, piemēram, uztveri, atmiņu, valodu un iztēli. Kad mēs saskaramies ar situāciju vai problēmu, mūsu smadzenes sāk apstrādāt pieejamo informāciju un meklēt risinājumus.

Ir dažādi domu veidi, piemēram, loģiska domāšana, radoša domāšana, kritiskā domāšana un intuitīvā domāšana. Katram ir īpašas īpašības un prasmes.

Domas nozīme

Doma ir būtiska cilvēka attīstībai un sabiedrības attīstībai. Ar domu palīdzību mēs spējam radīt jaunas idejas, ieviest jauninājumus, atrisināt sarežģītas problēmas un pieņemt apzinātus lēmumus.

Turklāt domāšana ļauj mums pārdomāt savu rīcību, izprast dažādus viedokļus un attīstīt empātiju. Tieši ar domu mēs varam apšaubīt, mācīties un attīstīties.

Domas piemēri

 • Loģiska doma: tā ir spēja ievērot loģiskas spriešanas secību, pamatojoties uz telpām un secinājumiem.
 • Radoša doma: tā ir spēja ģenerēt jaunas idejas, risinājumus un pieejas problēmas.
 • Kritiskā doma: tā ir spēja objektīvi analizēt, novērtēt un apšaubīt informāciju un dibināt.
 • Intuitīva domāšana: tā ir spēja pieņemt ātrus lēmumus, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, bez nepieciešamības pēc loģiskas spriešanas.

 • domas tips
  īpašības

  loģiskā doma racionāls, pamatojoties uz noteikumiem un principiem
  radošā doma inovatīvs, oriģināls, ārpus standarta
  Kritiskā domāšana Objektīva analīze, informācijas apšaubīšana
  intuitīva doma Ātri lēmumi, pamatojoties uz pieredzi