Ko nozīmē neaizsargāts cilvēks

Ko nozīmē neaizsargāts cilvēks?

Neaizsargāts cilvēks ir tas, kurš nonāk nestabilitātes situācijā, iespējams, cieš no fiziska, emocionāla, sociāla vai finansiāla kaitējuma. Šo neaizsargātību var izraisīt vairāki faktori, piemēram, paaugstināts vecums, slimības, invaliditāte, finanšu resursu trūkums, zema izglītība, cita starpā.

Ievainojamības veidi

Ir dažādi ievainojamības veidi, ar kuriem cilvēks var saskarties:

Sociālā neaizsargātība

Sociālā neaizsargātība ir saistīta ar piekļuves trūkumu tādiem pamatvesvārdiem kā mājoklis, pārtika, veselība un izglītība. Bezpajumtnieki, bezdarbnieki, neregulāri imigranti un indivīdi, kas dzīvo ārkārtas nabadzības jomā, ir sociāli neaizsargātu grupu piemēri.

Emocionālā ievainojamība

Emocionālā neaizsargātība attiecas uz cilvēka psiholoģisko trauslumu, padarot viņus jutīgāku pret ciešanām no tādām garīgās veselības problēmām kā trauksme, depresija, stress un emocionāli traucējumi. Trauma, zaudējumi, ļaunprātīga izmantošana un sociālā izolācija var veicināt šo ievainojamību.

Fiziskā ievainojamība

Fiziskā neaizsargātība attiecas uz cilvēka fizisko trauslumu, padarot tās jutīgākas pret slimībām, negadījumiem un ievainojumiem. Gados vecāki cilvēki, bērni, cilvēki ar invaliditāti un indivīdi ar hroniskām slimībām ir grupu piemēri, kas var saskarties ar šo neaizsargātības veidu.

Ievainojamības ietekme

Ievainojamība var vairāk ietekmēt cilvēka dzīvi, piemēram:

 • Sociālā atstumtība;
 • Grūtības piekļūt pamatpakalpojumiem;
 • Fiziskās un garīgās veselības bojājums;
 • Darba un izglītības iespēju ierobežojumi;
 • Vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas risks;
 • Iespēju nevienlīdzība;
 • Trešās puses atkarība;
 • aizspriedumi un diskriminācija.

Kā palīdzēt neaizsargātiem cilvēkiem?

Sabiedrībai kopumā ir svarīgi mobilizēties, lai palīdzētu neaizsargātiem cilvēkiem. Daži palīdzības veidi ietver:

 • Ziedojumi labdarības organizācijām;
 • Brīvprātīgais darbs sociālajos projektos;
 • Publiskās politikas aizstāvība, kas veicina sociālo iekļaušanu;
 • Piedāvājiet emocionālu atbalstu un solidaritāti;
 • izplatīt informāciju par pieejamajām tiesībām un resursiem;
 • Kaujas aizspriedumi un diskriminācija;
 • Meklējiet ilgtspējīgus risinājumus sociālajām problēmām.
 • Ir svarīgi, lai katrs no tiem izdarītu savu daļu, lai izveidotu godīgāku un iekļaujošāku sabiedrību, nodrošinot, ka visiem cilvēkiem ir ievērotas tiesības un viņi var dzīvot ar cieņu neatkarīgi no viņu neaizsargātības.