Ko nozīmē nihilisms

Ko nozīmē nihilisms?

Nihilisms ir filozofiska strāva, kas parādījās deviņpadsmitajā gadsimtā un apšauba dzīves un pasaules tradicionālās vērtības un nozīmi. Šis filozofiskais strāvas atbalsts iestājas par domu, ka cilvēka eksistencē nav iekšēja mērķa vai nozīmes un ka visi uzskati un vērtības ir tukšas un nepamatotas.

Nihilisma izcelsme un ietekme

Nihilisms sakņojas tādu filozofu darbos kā Frīdrihs Nīče un Artūrs Šopenhauers. Īpaši Nīče bija viens no galvenajiem šīs filozofiskās strāvas eksponentiem, attīstot ideju, ka Dieva nāve un absolūto vērtību neesamība izraisīs eksistenciālu tukšumu.

Turklāt nihilismu ietekmēja arī tā laika vēsturiskais konteksts, ko iezīmēja sociālās, politiskās un zinātniskās izmaiņas. Piemēram, rūpnieciskā revolūcija atnesa virkni pārvērtību, kas satricināja tradicionālās sabiedrības un reliģijas struktūras.

Nihilisma galvenās iezīmes

Nihilismam raksturīgs pesimistisks un skeptisks skatījums uz cilvēka eksistenci. Dažas no šīs filozofiskās strāvas galvenajām iezīmēm ir:

 • Absolūto vērtību noliegšana;
 • Neticība morāles un reliģiskās sistēmās;
 • Mērķa vai jēgas pastāvēšanas nopratināšana dzīvē;
 • Uzsvars uz individuālo brīvību un personīgo atbildību;
 • Individuālās un subjektīvās pieredzes novērtēšana;
 • Jebkura veida varas vai nodibinātas varas noraidīšana.
 • nihilisma ietekme uz sabiedrību

  Nihilismam ir bijusi un joprojām ir būtiska ietekme uz sabiedrību. No vienas puses, šī filozofiskā strāva var izraisīt izmisuma sajūtu un nozīmes trūkumu dzīvē, kas var izraisīt tādas problēmas kā depresija un pašnāvība.

  No otras puses, nihilismu var uzskatīt arī par iespēju apšaubīt un pārvērtēt tradicionālās vērtības un nozīmes, padarot vietu jaunu perspektīvu radīšanai un dzīves veidiem.

  Secinājums

  Nihilisms ir filozofiska strāva, kas izaicina tradicionālās dzīves un pasaules vērtības un nozīmes. Lai arī tas var radīt tukšuma un izmisuma sajūtu, tas arī piedāvā iespēju pārdomāt un pārvērtēt pamatus, uz kuriem mēs veidojam savu dzīvi.

  Ir svarīgi atcerēties, ka nihilisms nav vienīgais veids, kā redzēt pasauli un ka ir arī citas filozofiskas straumes un perspektīvas, kas var piedāvāt dažādas atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem.