Ko nozīmē prevarikācija

Ko nozīmē prevarikācija?

Preventikācija ir juridisks termins, kas attiecas uz ierēdņa rīcību, lai rīkotos pretrunā ar likumu, neievērojot savas saistības vai praktizējot nelikumīgas darbības savām vai trešajām personām.

Kā noteikt prevarāciju?

izplatību var identificēt, kad valsts ierēdnim, kuram ir pienākums rīkoties saskaņā ar likumu, rīkojas apzināti un apzināti, domājot par tiesiskajiem noteikumiem. Tas var notikt, piemēram, kad ierēdnis saņem kukuļus, lai atbalstītu konkrētu personu vai uzņēmumu administratīvā procesā.

Kādas ir prevarikācijas sekas?

Preventikācija tiek uzskatīta par noziegumu un tiek paredzēta Brazīlijas kriminālkodeksā. Civilvēsturim, kurš izdara šo noziegumu

PREVARĪCIJAS PIEMĒRI

Ir vairāki prevarikācijas piemēri, piemēram:

 • Policijas darbinieks, kurš saņem naudu, lai nenovērtētu autovadītāju, kurš ir izdarījis satiksmes noteikumu pārkāpumu;
 • Valsts ierēdnis, kas novirza valsts resursus savā labā;
 • Tiesnesis, kurš pieņem lēmumus, pamatojoties uz personīgām interesēm, nevis ievēro likumu;
 • Civildiente, kurš palēnina procesa analīzi, lai atbalstītu vienu no iesaistītajām pusēm.
 • Kā nosodīt prevarāciju?

  Ja esat liecinieks prevarācijas gadījumu vai apzināties ierēdni, kurš rīkojas nelegāli, ir svarīgi ziņot. Sūdzību var iesniegt kompetentajām struktūrām, piemēram, Pamatprokuratūras dienestam vai Savienības ģenerālkontrolleram, kurš izmeklēs lietu un veiks atbilstošus pasākumus.

  Secinājums

  Preventikācija ir noziegums, kas notiek, kad ierēdnis rīkojas pretrunā ar likumu, neievērojot savas saistības vai praktizējot nelikumīgas darbības savām vai trešajām personām. Ir svarīgi apkarot šāda veida rīcību, nosodot prevarācijas gadījumus un nodrošinot atbildīgo sodu.